Wad near Wierum, acrylic, (part.coll)

                   Barn in Morgelas, acrylic

                      Sluisje Electra, acrylic, (part.coll)

                    Mies in Ballum, acrylic

Goat in Beswerd, acrylic

Coast near Doohooma, Co Mayo, acrylic

Morvan, acrylic

Fishing boat in Tullaghan Bay, Co Mayo, acrylic, 48,5 / 35,5 cm.

La Dragne, acrylic

Morvan, les Frasses, acrylic